pirmdiena

Eglītes iedegšana

 

Brienam pa mežu, meklējam egli pašu skaistāko...
Tā šodien skanēja Kāpēčīša pagalmā! Un jūs neticēsiet, tiešām atradām! 


Tagad varam teikt mēs dzejā: 

Cik koši svētku egle laistās,
Kā mirdz tā svētku spožumā!
Nu svētku jūtas sirdī mostas,
Un klusi pieaug cerība.
Lūk, bērnu pulciņš stāv un gaida,
Tiem prieka daudz un līksmības!

Pamazām tuvojamies gada visbrīnumainākajiem svētkiem, bērni gatavojas svētku eglītēm, Kāpēcīša pagalms un telpas jau rotājas svētku drānās, vēl tikai mirklis līdz sauksim ciemos pašu Ziemassvētku vecīti! Taču šodien sakām lielu paldies visiem lielajiem Kāpēcīša rūķiem, kas rūpējas par to, lai mazie Kāpēcēni šo laiku pavadītu smaidīgi un laimīgi!
svētdiena

Advente


Novembris atvadās to sajūt ik dvēsele,
Adventes vainagā svecīti dedzot,
Tumšāko laiku svētam ar gaismu,
Sirds visu jūt - redz maigu un drošu.

Un prieku tai nes zeltainā mirdzumā,
Lai ar mīļumu spētu šai pasaulē uzziedēt,
Lai esam mēs bagāti un spējam rast prieku,
Lai esam mēs stipri un spējam piedot,
Lai esam mēs gaiši un starojam citiem.

Ir atkal laiks, kad sveces staro mājā
ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Klāt atkal laiks, kad sveces aizsāk runāt
un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas.

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus –
to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču ziediem,
Plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks.

Saticīgu Adventes laiku jūsmājās novēl

 p.i.i. “Kāpēcītis” kolektīvsceturtdiena

Lāčplēšā diena

 Lāčplēša diena ir kopīgiem spēkiem – karavīru, brīvprātīgo, sieviešu, jauniešu, politiķu, ierēdņu utt. – gūtas UZVARAS piemiņas diena. 1919. gada 11. novembrī tika gūta uzvara ne tikai pār pretinieku – pulkveža Pāvela Bermonta komandēto Rietumu brīvprātīgo armiju Rīgā, bet arī pār neticību saviem spēkiem, neticību savas valsts nākotnei un neatkarībai.

Kā pastāstīt bērnam par Lāčplēša dienu? Smelies idejas te: Kas ir Lāčplēša diena?
Atbalsts ēdināšanai

 28.oktobrī Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemti divi lēmumi par atbalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.

Ar nosacījumiem un noteikumiem, kas nepieciešami, lai saņmetu atbalstu var iepazīties šeit:  Atbalsts izglītojamo ēdināšanai

Darba kārtība no 21.oktobra

Saistībā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos. 

    Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādēs Izglītības un Zinātnes ministre Anita Muižniece teic: Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpinās klātienē dežūrgrupās tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Ņemot vērā, ka laika periodā līdz 14. novembrim daļa ģimeņu varēs nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu mājās, iespējams mazāks izglītojamo skaits grupās – šādos gadījumos pieļaujama to apvienošana vienas izglītības iestādes ietvaros, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas sastāva nemainību.
Lai optimizētu grupu skaitu, pirmsskolas izglītības iestāde var apzināt bērnu vecākus, lai noskaidrotu iespējas nevest bērnu uz bērnudārzu līdz 14.novembrim, taču izglītības iestādes vadībai nav tiesību pieprasīt apliecinājumus par to, ka bērna likumiska pārstāvis kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās.
Pirmsskolas izglītības iestādei jāsniedz atbalsts tiem obligātās pirmsskolas izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri mācīsies attālināti, piemēram, nosūtot uzdevumus pildīšanai mājās.

Arī "Kāpēcīša" kolektīvs aicina vecākus izvērtēt atbildīgi pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību šajā laikā !

Pilnu ministres paziņojumu lasiet šeit

otrdiena

Aktuāli


STOP 4-7

Pavasarī aicinājām visus interesentus pieteikties programmai STOP4-7 (par to, kas tas ir, LASĪT TE), ņemot vērā, ka pavasarī netika nokomplektēta grupa, šobrīd atkal ir iespēja pieteikties pie savas grupas skolotājām vai rakstā norādītajā e pastā . pasteidzies, jo vietu skaits ir ierobežots!!!

pirmdiena

Svētku atmiņas

 Septembra sākumā Kāpēcītī aizvadīta varena nedēļa ! Tika pētīts, eksperimentēts, dziedāts, dejots, zīmēts un visādi citādi radoši strādāts. Zinību diena sagaidīta, Kāpēcīša 30 dzimšanas diena nosvinēta, jaunā tradīciju laukuma zupas katls iesvētīts, dāvanas saņemtas un svētku torte apēsta! Kā mums gāja? Spied te un palūkojies pats!

Bet mēs sakām tā: 

Apsviedīgam jubilāram - jāsaplāno dzimumdiena;

Šodien svinēt, rītdien svinēt, trešā dienā - arī svinēt!

Atceroties gūto prieku, pārrunāt ikkatru nieku

Beidzot runāšanu šo, apsvērt balli nākošo!


Un kā apsviedīgi jubilāri, mēs darām tieši tā un esam ceļā uz Miķeļdienas sagaidīšanu!piektdiena

Kāpēcītim 30!!!

 

Arī Kāpēcītī šo rudeni sagaida ar lielu rosību, jo gan lieli, gan mazi šajā septembrī svinēs ne tikai Zinību dienu, bet iestādes 30 dzimšanas dienu!

Mūsu p.i.i. pirmssākumi meklējami tālajā 1950. gadā, kad tepat blakus ēkā Palejas ielā 5 darbu uzsāka Krustpils pilsētas bērnudārzs – sile, kuru vēlāk 1962.gadā pārdēvēja par Jēkabpils bērnudārzu Novietne NR.1, kur tas veiksmīgi darbojās, līdz telpas kļuva par šauru un bērnudārza darbība tika pārvietota uz tagadējām iestādes telpām Palejas ielā 15a. Ar prieku, lepnumu un gandarījumu varam teikt, ka mūsu kolektīvā ir forši, radoši un zinoši kolēģi, kuri piedzīvojuši pārvākšanos uz jaunajām telpām un, ja telpas mēdz nolietoties un tās jāatjauno, liela mēroga renovācijā (2014.gads), tad šie kolēģi ir kā ķirsīši mūsu jubilejas kūkā un ar savu pieredzi ir nezūdoša vērtība!

 Visos iestādes darba gados paveikts ir ļoti daudz, tam nepieciešams vairākas lappuses, lai aprakstītu visu, kas paveikts, taču dažreiz nemaz nav vajadzīgs runāt, jo darbi parāda mūsu vietā. Arī Kāpēcītī var redzēt, ka tam vienmēr ir bijuši gādīgi saimnieki, jo telpas ir gaumīgas un sakoptas, ārpusi rotā krāšņa un sakopta apkārtne, mūsu iestādes  bērni piedalās dažādos konkursos ar augstiem sasniegumiem, pedagogi un tehniskais personāls pilnveidojas dažādos kursos un mācībās, ikviens no 56 Kāpēcīša darbiniekiem cenšas uzturēt iestādes tēlu gaišu un nest Kāpēcīša vārdu ar paceltu galvu!

     Arī svētku nedēļā sarūpēta krāšņa un atraktīva programma gan lielajiem, gan mazajiem iestādes iemītniekiem (skatīt attēlā):


    Zenta Mauriņa teic: "Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes" mēs Kāpēcīša kolektīvs sakām milzīgu PALDIES ikvienam, kurš bijis ar mums kopā šo 30 gadu laikā un palīdzējis "audzēt mūsu krāšņo rožu dārzu" , lai radoši, darbīgi, saskanīgi un auglīgi arī nākošie 30!!!

ceturtdiena

Vasara Kāpēcītī

 Tik ātri kā noripo pār vaigu mazā laimes asariņa,
aizskrien mūsu vasariņa...


Ir jūlija beigas, vasara tiešām iet uz otru pusi, tepat aiz stūra, ar sulīgu ābolu grozu jau gaida augusts un tam pār plecu spīd septembra krāsainās gladiolu un dāliju galvas, taču mazie Kāpēcēni par to it nemaz neskumst, jo septembra tuvošanās nozīmē to, ka pavisam drīz, 2.septembrī, tiks svinēta mūsu iestādes 30 gadu jubileja, bet par to citreiz, šoreiz par vasaru un tās krāsainajiem piedzīvojumiem, jo kas gan tā par vasaru, ja tā nav bijusi raiba kā taureņa spārni!

Un Kāpēcītī vasara aizrit krāsaini ar dziesmām, dejām, smiekliem, rotaļām un čakliem darbiem. Godinot latviešu gadskārtu svētkus un nostiprinot svētku tradīcijas jūnijā lieli un mazi Kāpēcēni svinēja vasaras saulgriežus, dziedot latviešu tautasdziesmas un pinot krāšnus vainagus, kā arī cienājoties ar Jāņu sieru! Nākamajos Līgo svētkos, ceram muzicēt ārā - skaistā tradīciju laukumā ar jauniem, īpašiem brīvdabas mūzikas instrumentiem, paldies par šo iniciatīvu mūsu vadītājai!

Šī vasara mūs lutināja ar patiesi vasarīgiem laikapstākļiem, tādēļ lielāko daļu savas rosīgās darbošanās laika mazie Kāpēcēni pavadīja ārā, kur bērnu radošajai fantāzijai tika dota brīvība izpausties visdažādākajos veidos!
Kamēr mazie Kāpēcēni rosās savos rotaļu laukumos un grupu mazdārziņos, kur cītīgi tiek ravēti un laistīti dažādi dārzeņi un ziedi, tikmēr lielie Kāpēcēni rūpējas, lai tiktu atjaunoti rotaļu laukumi, smilšu kastes un citas konstrukcijas ārā, lai grupās rudenī bērnus sagaidītu jauni mācību līdzekļi, rotaļlietas un sadzīviski priekšmeti, piemēram, koša, krāsaina gultas veļa pasakainiem sapnīšiem diendusas laikā! Lielum lielais prieks mazajiem Kāpēcēniem ir par jaunajām āras konstrukcijām - kāpšļu sienu lielākiem bērniem un motociklu  šupolēm mazākajiem!

Neskumsim, par vasaras aiziešanu, jo vēl mums ir augusts, kad baudīt saules starus un smelties spēku jaunajam mācību gadam! Septembri - gaidi mūs!!!
otrdiena

Bērnu diena

 Sveicam visus Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kuras aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš tā laika Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir tieši viņu diena. Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Kāpēcītis”  šī diena tika veidota tā, lai bērni sajustu, ka šī ir viņu diena. Paldies muzikālajam busiņam, valsts policijas draudzīgajam runcim Rūdim, ziedu Meitenei un burbuļu Klauniņam, kā arī Mikijam un Minnijai, jūs mūsu Bērnu dienu padarījāt krāsaināku!Epidemioloģiskie nosacījumi

 Informācijai !

    

Pamatojoties uz2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai" spēkā esošo 14.punktu, kur noteikts, ka atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, vēršam uzmanību, ka izlaidumu organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē ar vecāku un citu viesu piedalīšanos nav atļauta. Vienlaikus norādām, ka pirmsskolas izglītības programmas apguves noslēgums var tikt atzīmēts attiecīgās pirmsskolas izglītības grupas ietvaros, nepiedaloties vecākiem un citiem viesiem!


Ar cieņu, p.i.i. "Kāpēcītis" vadītāja
Janīna Anspoka

svētdiena

Izlaidumu laiks

 "Kāpēcītī" 19., 20. un 21.maija dienas būs īpaša prieka un pozitīva satraukuma caurstrāvotas, jo kopumā 70 bērni no "Margrietiņu", "Zirnīšu" un "Bitīšu" grupiņām tiks izsniegta viņu pirmās izglītības apliecība.


    Lai arī pirmsskolas izglītības posma noslēgums šķietami liekas nenozīmīgs, tā nebūt nav, jo tomēr tas ir pamats visiem turpmākajiem dzīves gadiem.
    Šajos gados, ko bērni pavadījuši "Kāpēcītī", rotaļnodarbībās ir noslīpētas iegūtās zināšanas un prasmes, sagatavoti daudzi skaisti priekšnesumi, iepazīti pirmie labākie draugi!
    Taču, lai bērns augtu vesels, gudrs, atsaucīgs un pozitīvi domājošs, vecākiem ir jābūt blakus ar savu pozitīvo piemēru. Tādēļ mēs, "Kāpēcīša" kolektīvs, sakām LIELU PALDIES vecākiem par sadarbību, par sapratni, par palīdzību, par labajiem vārdiem un kopā būšanu īpašajos mirkļos!
    Mums ļoti žēl, ka laiks tik ātri paskrējis un pienācis šķiršanās brīdis, jo mūsu sirdīs jūsu bērni vienmēr paliks MAZIE KĀPĒCĒNI  !!!

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz.

LAI VEICAS SKOLAS GAITĀS!!!

pirmdiena

4.maijs

 Pateicoties Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijai Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nu esam neatkarīga valsts! Un šīs deklarācijas pasludināšanas diena ir valsts svētku diena! Sveiciens visām p.i.i. "Kāpēcītis"  ģimenēm 4.maijā!

Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.

/Kārlis Ulmanis/

Baudiet brīvdienas visskaistākajā pasaules vietā - mājās, kopā ar ģimeni!
ceturtdiena

Lieldienas

 No zemes spraucas ziediņš mazs,
Pret salnām liels tam spīts,
Tver skopos saules starus tas
Grib uzplaukt Lieldienu rītā!

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros mēģina palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes auglību, un veicināt tās svētību. Mūsdienās kristīgo Lieldienu tradīcijas ir savijušās ar latviskajām. Latviešu tradīcijās ienākušas tādas kristiešu tradīcijas kā klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena. 

Arī "Kāpēcītī" Lieldienas ir gaidīti un iemīļoti svētki, tiem gatavojas uzpošot iestādes apkārtni un rotājot telpas.


P.i.i. "Kāpēcītis" kolektīvs novēl ikvienam siltas, saulainas, ģimeniskas un aktīvas Lieldienu brīvdienas, lai jau 6.aprīlī ar jauniem spēkiem visi tiktos Kāpēcītī, kur gaidīsim ciemos svētku "busiņu" ar Lieldienu tēliem un apvienosimies kopīgās Lieldienu dziesmās, rotaļās un dejās (protams, ievērojot visus drošības noteikumus)!!!


pirmdiena

Darba organizēšana no 16.03.2021. līdz 06.04.2021.

     Lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci, Ministru kabinets piektdien, 12. martā, apstiprināja izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumos, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Ņemot vērā, ka no 16.marta, vadoties no darba specifikas, publiskajā sektorā strādājošajiem obligāti noteikts attālināts darbs, bet privātajā sektorā strādājošajiem – stingri rekomendēts strādāt attālināti, bērnu vecāki ir aicināti būt atbildīgiem un izvērtēt ģimenes iespējas nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzību mājās. Mācību iestādes apmeklējums ir vēlams vienīgi situācijās, kad bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti vai nevar mājās nodrošināt bērna uzraudzību. Šī regulējuma mērķis ir samazināt bērnu skaitu bērnudārzu grupiņās, lai nodrošinātu efektīvāku saslimstības ar   Covid-19 ierobežošanu.


Iesnieguma paraugu skatīt šeit >>>

Apsveikums

 Sievietes var būt maigas, pakļāvīgas, skaistas un rūpīgas. Viņas var būt arī mežonīgas, jaudīgas un vispār nogāzt visus pasaules kalnus. Viens ir skaidrs – sievietes ir foršas, gan lielas, gan mazas, gan jaunas, gan ne tik jaunas, gan skaistas, gan visskaistākās!!! 


pirmdiena

Ziemas prieki Kāpēcītī!

 Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
                                         (Imants Ziedonis)

Februāris šogad ļoti balts un sniegiem bagāts un mazie Kāpēcēni steidz to izmantot, Olimpiskā ziemas sporta diena kopā ar lāci Ķepaini, jautrā Meteņdiena ar balto kaziņu, čigānieti un pat pašu Meteni, kalniņi, sniegavīri, ragaviņas, slēpes, cietokšņi un sniega kaujas, tas viss mums ļoti patīk!!!