svētdiena

Izlaidumu laiks

 "Kāpēcītī" 19., 20. un 21.maija dienas būs īpaša prieka un pozitīva satraukuma caurstrāvotas, jo kopumā 70 bērni no "Margrietiņu", "Zirnīšu" un "Bitīšu" grupiņām tiks izsniegta viņu pirmās izglītības apliecība.


    Lai arī pirmsskolas izglītības posma noslēgums šķietami liekas nenozīmīgs, tā nebūt nav, jo tomēr tas ir pamats visiem turpmākajiem dzīves gadiem.
    Šajos gados, ko bērni pavadījuši "Kāpēcītī", rotaļnodarbībās ir noslīpētas iegūtās zināšanas un prasmes, sagatavoti daudzi skaisti priekšnesumi, iepazīti pirmie labākie draugi!
    Taču, lai bērns augtu vesels, gudrs, atsaucīgs un pozitīvi domājošs, vecākiem ir jābūt blakus ar savu pozitīvo piemēru. Tādēļ mēs, "Kāpēcīša" kolektīvs, sakām LIELU PALDIES vecākiem par sadarbību, par sapratni, par palīdzību, par labajiem vārdiem un kopā būšanu īpašajos mirkļos!
    Mums ļoti žēl, ka laiks tik ātri paskrējis un pienācis šķiršanās brīdis, jo mūsu sirdīs jūsu bērni vienmēr paliks MAZIE KĀPĒCĒNI  !!!

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz.

LAI VEICAS SKOLAS GAITĀS!!!