otrdiena

Mūzikas instrumenti

 Sirsnīgu paldies, sakām bērniem un vecākiem par aktīvu iesaistīšanos didaktiskā materiāla, kas paredzēts bērnu fonemātiskās dzirdes attīstīšanai, izgatavošanas procesā. Jūsu idejas ir fantastiski radošas un daudzveidīgas, bērniem ir patiess prieks kopīgi muzicēt, izmantojot pašu darinātos mūzikas instrumentus!
svētdiena

Miķeļdiena

 Slauku savu pagalmiņu,
Miķeļdienu gaidīdama;
Kad atnāca Miķeļdiena,
Sviežu slotu sētmalē.
Arī Kāpēcīša pagalmā Miķeļdienas rītā visi darbi bija nolikti malā, lai vienotos kopīgās dziesmās, rotaļās un dejās, ievērojot drošu distanci starp grupām! Mēs ticam, ka pozitīvs noskaņojums, dzīvesprieks un smaidi mūsu sejās, ir vislabākās zāles pret visām kaitēm! Tāpēc sakām lielu PALDIES mūsu skanīgajām skolotājām Anitai un Ivetai par jaukajiem svētkiem!