pirmdiena

Darba organizēšana no 16.03.2021. līdz 06.04.2021.

     Lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci, Ministru kabinets piektdien, 12. martā, apstiprināja izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumos, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Ņemot vērā, ka no 16.marta, vadoties no darba specifikas, publiskajā sektorā strādājošajiem obligāti noteikts attālināts darbs, bet privātajā sektorā strādājošajiem – stingri rekomendēts strādāt attālināti, bērnu vecāki ir aicināti būt atbildīgiem un izvērtēt ģimenes iespējas nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzību mājās. Mācību iestādes apmeklējums ir vēlams vienīgi situācijās, kad bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti vai nevar mājās nodrošināt bērna uzraudzību. Šī regulējuma mērķis ir samazināt bērnu skaitu bērnudārzu grupiņās, lai nodrošinātu efektīvāku saslimstības ar   Covid-19 ierobežošanu.


Iesnieguma paraugu skatīt šeit >>>