pirmdiena

Eglītes iedegšana

 

Brienam pa mežu, meklējam egli pašu skaistāko...
Tā šodien skanēja Kāpēčīša pagalmā! Un jūs neticēsiet, tiešām atradām! 


Tagad varam teikt mēs dzejā: 

Cik koši svētku egle laistās,
Kā mirdz tā svētku spožumā!
Nu svētku jūtas sirdī mostas,
Un klusi pieaug cerība.
Lūk, bērnu pulciņš stāv un gaida,
Tiem prieka daudz un līksmības!

Pamazām tuvojamies gada visbrīnumainākajiem svētkiem, bērni gatavojas svētku eglītēm, Kāpēcīša pagalms un telpas jau rotājas svētku drānās, vēl tikai mirklis līdz sauksim ciemos pašu Ziemassvētku vecīti! Taču šodien sakām lielu paldies visiem lielajiem Kāpēcīša rūķiem, kas rūpējas par to, lai mazie Kāpēcēni šo laiku pavadītu smaidīgi un laimīgi!