pirmdiena

Lāčplēša diena

11. novembris – Lāčplēša diena


Lāčplēša diena ir kopīgiem spēkiem – karavīru, brīvprātīgo, sieviešu, jauniešu, politiķu, ierēdņu utt. – gūtas UZVARAS piemiņas diena. 1919. gada 11. novembrī tika gūta uzvara ne tikai pār pretinieku – pulkveža Pāvela Bermonta komandēto Rietumu brīvprātīgo armiju Rīgā, bet arī pār neticību saviem spēkiem, neticību savas valsts nākotnei un neatkarībai.
Godinot šo dienu, p.i.i. "Kāpēcītis" ieviesta jauna tradīcija, kad iestādes vecāko grupu bērni sanāk kopā uz svinīgo piemiņas brīdi, dzied himnu, izsoļo goda apli un piedalās aktīvās, jautrās veiklības stafetēs!

Latvijas dzimšanas dienas svinību galeriju meklē šeit!

Mārtiņdiena

VISI SAKA, VISI SAKA:

MĀRTIŅDIENA, MĀRTIŅDIENA!

KAUT VARĒTU MĀRTIŅDIENU

AIZ AUSĪM NOTURĒT!

Diemžēl aiz ausīm Mārtiņdienu noturēt nevar, taču to var jautri svinēt, ejot ķekatās un rotaļās, dziedot, dancojot un minot mīklas, ko mazie Kāpēcēni ar prieku arī darīja, 7.novembrī ieskandinot šos latviešu paražu svētkus!
Simboliski, pēc Mārtiņdienas ir vārti vaļā ziemai, arī mēs pamazām gatavojamies Ziemassvētkiem, jo tie ir mūsu mīļākie un gaidītākie svētki!!!