trešdiena

Tikšanās

21.01.2020. PII "Kāpēcītī" tikās Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  vadītāju vietnieki izglītības jomā un Jēkabpils pamatskolas direktore un direktoru vietnieki izglītības jomā, lai risinātu pēctecības nodrošinājumu Kompetenču ieviešanas nodrošināšanai pirmsskola - sākumskola.

Pirmsskolas skolotājas Baiba Lauva, Elīna Pelše, Inguna Antra Stahovska un Elita Gercāne rādīja atklāto vērojumu kā tiek ieviesta jaunā pieeja bērnu apmācībā.

Mūzikas skolotāja Anita Gavare kopā ar "Zivtiņu'' grupas bērniem un skolotājām Daci Kokoreviču, Initu Zaharevsku parādīja performanci "Sniega meklējumos"

Notika diskusija par bērnu vērtēšanas kritērijiem, par pēctecības nodrošinājumu. Diskusijā piedalījās arī Izglītības nodaļas darba speciāliste Ilona Skrode.

svētdiena

Jaunais gads

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi, jo zini - tūlīt jauns būs klāt!
Lai laimes daudz, lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī savu gadu sāc!!!

"Kāpēcīša" kolektīvs novēl radošu, labām domām un darbiem bagātu jauno 2020.gadu!!!

Ieskatu svētku pasākumos meklē šeit!