otrdiena

Epidemioloģiskie nosacījumi

 Informācijai !

    

Pamatojoties uz2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai" spēkā esošo 14.punktu, kur noteikts, ka atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, vēršam uzmanību, ka izlaidumu organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē ar vecāku un citu viesu piedalīšanos nav atļauta. Vienlaikus norādām, ka pirmsskolas izglītības programmas apguves noslēgums var tikt atzīmēts attiecīgās pirmsskolas izglītības grupas ietvaros, nepiedaloties vecākiem un citiem viesiem!


Ar cieņu, p.i.i. "Kāpēcītis" vadītāja
Janīna Anspoka