Interešu izglītība

Logopēds - valodas un runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu bērniem.

Skolotājas: Kristīne Aukmane un Agnese Rubene
Mūzika - katrs bērns kopš dzimšanas ir muzikāls. Mūsu pedagogu uzdevums ir pareizi izmantot šo dabas talantu, parādīt viņam cik pasakaina, krāsaina un emocionāla ir mūzikas pasaule gan kopējās nodarbībās, gan dziedot ansambļos vai darbojoties individuāli.

Skolotājas: Iveta Serkova un Anita Gavare


Fiziskā attīstība - viens no fiziskās attīstības rādītājiem ir bērnu prasme izpildīt daudzveidīgas kustības, galvenokārt pamatkustības — soļošanu, skriešanu, lēcienus, mešanu, tveršanu, rāpošanu, rāpšanos. Apgūstot šīs prasmes, bagātinās bērnu kustību pieredze, kura ir nepieciešama gan rotaļās, gan dažādās dzīves situācijās. 

Skolotāja: Zane Lauva


Kustību prieka sekmēšana pirmsskolas vecumā?Latviešu tautas dejas - šeit bērni iemācās pareizus tautas dejas
 pamatus, izkopj stāju, elastību un tehniku.
 Tautas deja audzina patriotiskus un 
spēcīgus jauniešus, kuri mīl to, ko dara.

Skolotāja: Inga Zvilne
Angļu valodas pamati - jo agrākā vecumā iesākas svešvalodas apguve, jo vieglāk tā raisās un dziļāk iesakņojas.
 Jaunas valodas mācīšanās veicina bērna intelektuālo attīstību
 un harmonisku personības pilnveidošanos.

Skolotāja: šobrīd nav


Ticības mācība - māca bērniem labvēlīgu attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu un Dievu, 
vērš uzmanību uz mazo bērnu ētiskās vērtīborientācijas veidošanu.

Skolotāja: šobrīd nav

Koriģējošā vingrošana - caur dažādām spēlēm un rotaļām pilnveido sava ķermeņa kontroli (stājas izjūtu, līdzsvaru) un uzlabot muskulatūru. Nodarbībā iekļauti uzdevumi, ar kuriem bērns stiprina dažādas muskuļu grupas, lai novērstu mugurkaula, kāju un pēdu deformācijas.

Skolotāja: Zane LauvaAlgoritmizācijas un programmēšanas pamati pirmsskolas vecuma bērniem. Mācību centrs MC Alfa. Katru ceturtdienu, bērniem vecumā no 3-7 gadiem.

Skolotāji: šobrīd nav