trešdiena

Atbilde uz iedzīvotāju iesniegumiem par bērnu vakcināciju pret Covid-19

 Izglītības un zinātnes ministrijā un Veselības ministrijā, kā arī vairākās izglītības iestādēs ir saņemti iedzīvotāju paziņojumi (iesniegumi), kuros izglītojamo likumiskie pārstāvji paziņo, ka izglītības iestādei nav tiesību veikt medicīniskās manipulācijas ar bērnu, kas saistītas ar vakcināciju pret Covid-19, un ka vecāki iebilst bērnu vakcinācijai, jo vakcīnas pret Covid-19 infekciju ir pētījuma stadijā un uzskatāmas par eksperimentālām. Izskatot saņemtos paziņojumus, ir secināms, ka paziņojumu saturs ir identisks, šiem iesniegumiem nepiemīt individuāls raksturs un tie sūtīti organizētas akcijas ietvarā, turklāt atbildes sniegšana katram iesniedzējam prasītu nesamērīgu cilvēkresursu patēriņu un administratīvo slogu valsts un pašvaldību iestādēm. Līdz ar to, saskaņā ar Iesniegumu likuma 6.panta trešo daļu visiem iesniedzējiem tiek sniegta vienota atbilde, kas publicēta Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā un oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un kuru, ja nepieciešams, pēc mutvārdu pieprasījuma izsniedz personiski iesniedzējam.

Ar pilnu atbildi var iepazīties šeit: Atbilde uz iedzīvotāju iesniegumiem

vai Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā un oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Pašvaldības lēmums

 Jēkabpils novada pašvaldības 23.12.2021. lēmuma Nr.538 "Par ēdināšanas izmaksām pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs" 2.punkts nosaka , ka :

 No 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam nodrošināt brīvpusdienas izglītojamajiem Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestrādēs un izglītojamajiem, kuri apmeklē skolas, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu.


Ar pilnu lēmumu var iepazīties šeit:     >>>