otrdiena

Epidemioloģiskie nosacījumi

 Informācijai !

    

Pamatojoties uz2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai" spēkā esošo 14.punktu, kur noteikts, ka atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, vēršam uzmanību, ka izlaidumu organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē ar vecāku un citu viesu piedalīšanos nav atļauta. Vienlaikus norādām, ka pirmsskolas izglītības programmas apguves noslēgums var tikt atzīmēts attiecīgās pirmsskolas izglītības grupas ietvaros, nepiedaloties vecākiem un citiem viesiem!


Ar cieņu, p.i.i. "Kāpēcītis" vadītāja
Janīna Anspoka

svētdiena

Izlaidumu laiks

 "Kāpēcītī" 19., 20. un 21.maija dienas būs īpaša prieka un pozitīva satraukuma caurstrāvotas, jo kopumā 70 bērni no "Margrietiņu", "Zirnīšu" un "Bitīšu" grupiņām tiks izsniegta viņu pirmās izglītības apliecība.


    Lai arī pirmsskolas izglītības posma noslēgums šķietami liekas nenozīmīgs, tā nebūt nav, jo tomēr tas ir pamats visiem turpmākajiem dzīves gadiem.
    Šajos gados, ko bērni pavadījuši "Kāpēcītī", rotaļnodarbībās ir noslīpētas iegūtās zināšanas un prasmes, sagatavoti daudzi skaisti priekšnesumi, iepazīti pirmie labākie draugi!
    Taču, lai bērns augtu vesels, gudrs, atsaucīgs un pozitīvi domājošs, vecākiem ir jābūt blakus ar savu pozitīvo piemēru. Tādēļ mēs, "Kāpēcīša" kolektīvs, sakām LIELU PALDIES vecākiem par sadarbību, par sapratni, par palīdzību, par labajiem vārdiem un kopā būšanu īpašajos mirkļos!
    Mums ļoti žēl, ka laiks tik ātri paskrējis un pienācis šķiršanās brīdis, jo mūsu sirdīs jūsu bērni vienmēr paliks MAZIE KĀPĒCĒNI  !!!

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz.

LAI VEICAS SKOLAS GAITĀS!!!

pirmdiena

4.maijs

 Pateicoties Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijai Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nu esam neatkarīga valsts! Un šīs deklarācijas pasludināšanas diena ir valsts svētku diena! Sveiciens visām p.i.i. "Kāpēcītis"  ģimenēm 4.maijā!

Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.

/Kārlis Ulmanis/

Baudiet brīvdienas visskaistākajā pasaules vietā - mājās, kopā ar ģimeni!