svētdiena

Informācijai

 


Uz trim dienām no 16.01.2023. līdz 18.01.2023. tiek slēgtas plūdu zonas skartās izglītības iestādes, tai skaitā p.i.i. "KĀPĒCĪTIS", lai netiktu apdraudēta izglītojamo veselība un drošība. Pirmsskolas izglītības iestādēs “Zvaniņš”, “Zvaigznīte” Meža ielā 12, “Bērziņš”, mācību process notiekNepieciešamības gadījumā šajos bērnudārzos darbosies dežūrējošās grupas, kas uzņems pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamos no pirmsskolas izglītības iestādēm “Auseklītis”, “Kāpēcītis”, “Zvaigznīte” filiāles.
Pilnu slēgto iestāžu sarakstu skatīt te: jekabpils.lv

/Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors U. Skreivers/


trešdiena

Uzvedums "Ziemas pasaka"

 Balta gaisma no apsnigušiem jumtiem iespīd istabā.
 Šajā gaismā ir kāds atspīdums no manas bērnības dienām, kas viegli aizkustina mani.
 Sirdi apņem maigs ziemas prieks. 
Es sāku atcerēties, kā toreiz bija.

Ielūkojies jaunajā galerijā, kā savu "Ziemas pasaku" uzbūra lielie un mazie Kāpēcēni : galerija te!