ceturtdiena

Lieldienu apsveikums

 


Gaidot atnākam Lielo dienu, ielūkojies mūsu jaunajā galerijā un varbūt tieši tur, smelsies kādu ideju skaistam Lieldienu rotājumam, kuru jau pagatavojuši mūsu mazie un lielie Kāpēcēni! Lieldienu galerija te: LIELDIENAS 2023 

Vēlot saulainas Lieldienas, Kāpēcīša kolektīvs!!!

Mūzikas skolas koncerts

     28.martā ar koncertu "Ceļojums mūzikas pasaulē" Kāpēcītī viesojās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Bērni iepazinās ar dažādiem mūzikas instrumentiem un to skanējumu. Koncertā uzstājās  arī bijušie "kāpēcēni", par ko bija vislielākais prieks. Ar skaļiem aplausiem un ovācijām bērni uzņēma katru priekšnesumu. Paldies mūsu mūzikas skolotājai Ivetai Serkovai par sarīkoto koncertu!

piektdiena

Lekcija par drošību

 

PII "Kāpēcītis" audzēkņi pašvaldības policijā apmeklē 

lekciju par drošību ziemā


Jēkabpils novada Pašvaldības policijā notika lekcija par drošību. Lekciju vadīja trīs Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolēni, no kuriem viens bija pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" bijušais audzeknis, tieši tāpēc tika izvēlēts uzrunāt šīs pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvjus.

Novadīt pasākumu Jēkabpils 3.vidusskolas skolēniem tika uzdots sociālo zinātņu priekšmetā. Uz lekciju ieradās PII "Kāpēcītis" sagatavošanas grupa - 25 sešgadnieki. Pēc lekcijas Pašvaldības policija pārbaudīja mazo modrību, uzdodot kontroljautājumus par dzirdēto, kā arī parādīja policijas darbinieku ekipējumu, dienesta auto un izveda ekskursijā pa policijas iecirkni. Katram bērniņam tika uzdāvināta atstarojošā veste, lai bērni būtu redzami tumšajā diennakts laikā. Pasākums bija izdevies!

Ekskursija "Sedumos"

 "Taurenīšu" grupas ekskursija pa dārzniecības "Sedumi" brīnumainiem ziedu laukiem.