otrdiena

Mēneša tēma

Oktobra mēneša tēma “Rudens dārzā”

Mācību saturu un apgūstamās prasmes atbilstoši vecumposmiem skatīt te: 

Seminārs

Ar dziesmām, dejām, uzvedumu un mīļiem smaidiem 2.oktobrī aizvadīts Metodiskās apvienības seminārs pirmsskolu vadītājiem un vadītāju vietniekiem izglītības jomā.


Veselības nedēļa

Atsaucoties uz aicinājumu piedalīties Latvijas Veselības nedēļā, savu līdzdalību un atbalstu 20.septembrī aktīvi izrādīja arī mūsu pirmsskolas izglītības iestāde. Sports ir veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, tādēļ sportosim arī turpmāk visi kopā, lai būtu veikli, moži, stipri un veseli! Īpašs paldies sporta skolotājai Zanei Lauvai par idejām, aktīvu līdzdarbošanos un ikviena iesaistīšanu aktivitātēs! Prieks, ka mūsu vidū ir jauni, azartiski, idejām bagāti pedagogi, kuriem patīk savs darbs un kuri prot savas pozitīvās emocijas nodot arī citiem!

Dzejas dienas

11. septembrī, Krustpils kultūras namā piedalījāmies Dzejas dienām veltītā pasākumā “Runčuka pantiņu kaujas”. Šogad tas tika svinēts dzimšanas dienas noskaņās, jo Runčuks svinēja 10. dzimšanas dienu! Bērni skaitīja patriotiskus dzejoļus par godu Latvijas simtgadei. Paldies žūrijai par komentāriem un atsaucību! Paldies bērnu vecākiem par bērnu sagatavošanu! Un mazajiem pantiņu skaitītājiem vislielākais paldies par drosmi, uzdrīkstēšanos un līdzi jušanu saviem draugiem!Zinību diena

3.septembrī, kad koki vēl zaļoja un saule lutināja, visi mazie un lielie Kāpēcēni pulcējās pirmsskolas pagalmā, lai kopīgām rotaļām, dejām un dziesmām ieskandinātu jauno mācību gadu. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības. lai mums visiem kopā izdodas jaunais mācību gads!!!