pirmdiena

4.maijs

 Pateicoties Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijai Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nu esam neatkarīga valsts! Un šīs deklarācijas pasludināšanas diena ir valsts svētku diena! Sveiciens visām p.i.i. "Kāpēcītis"  ģimenēm 4.maijā!

Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.

/Kārlis Ulmanis/

Baudiet brīvdienas visskaistākajā pasaules vietā - mājās, kopā ar ģimeni!