ceturtdiena

Lieldienu apsveikums

 


Gaidot atnākam Lielo dienu, ielūkojies mūsu jaunajā galerijā un varbūt tieši tur, smelsies kādu ideju skaistam Lieldienu rotājumam, kuru jau pagatavojuši mūsu mazie un lielie Kāpēcēni! Lieldienu galerija te: LIELDIENAS 2023 

Vēlot saulainas Lieldienas, Kāpēcīša kolektīvs!!!

Mūzikas skolas koncerts

     28.martā ar koncertu "Ceļojums mūzikas pasaulē" Kāpēcītī viesojās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Bērni iepazinās ar dažādiem mūzikas instrumentiem un to skanējumu. Koncertā uzstājās  arī bijušie "kāpēcēni", par ko bija vislielākais prieks. Ar skaļiem aplausiem un ovācijām bērni uzņēma katru priekšnesumu. Paldies mūsu mūzikas skolotājai Ivetai Serkovai par sarīkoto koncertu!

piektdiena

Lekcija par drošību

 

PII "Kāpēcītis" audzēkņi pašvaldības policijā apmeklē 

lekciju par drošību ziemā


Jēkabpils novada Pašvaldības policijā notika lekcija par drošību. Lekciju vadīja trīs Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolēni, no kuriem viens bija pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" bijušais audzeknis, tieši tāpēc tika izvēlēts uzrunāt šīs pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvjus.

Novadīt pasākumu Jēkabpils 3.vidusskolas skolēniem tika uzdots sociālo zinātņu priekšmetā. Uz lekciju ieradās PII "Kāpēcītis" sagatavošanas grupa - 25 sešgadnieki. Pēc lekcijas Pašvaldības policija pārbaudīja mazo modrību, uzdodot kontroljautājumus par dzirdēto, kā arī parādīja policijas darbinieku ekipējumu, dienesta auto un izveda ekskursijā pa policijas iecirkni. Katram bērniņam tika uzdāvināta atstarojošā veste, lai bērni būtu redzami tumšajā diennakts laikā. Pasākums bija izdevies!

Ekskursija "Sedumos"

 "Taurenīšu" grupas ekskursija pa dārzniecības "Sedumi" brīnumainiem ziedu laukiem.ceturtdiena

Ziemas prieki ar Olafu

Gaidot Meteņdienu, februārī Kāpēcītī paviesojies jautrais sniegavīrs Olafs. Ieskaties jaunajā galerijā cik jautri mums gāja! Galerija te: Olafs!

svētdiena

Informācijai

 


Uz trim dienām no 16.01.2023. līdz 18.01.2023. tiek slēgtas plūdu zonas skartās izglītības iestādes, tai skaitā p.i.i. "KĀPĒCĪTIS", lai netiktu apdraudēta izglītojamo veselība un drošība. Pirmsskolas izglītības iestādēs “Zvaniņš”, “Zvaigznīte” Meža ielā 12, “Bērziņš”, mācību process notiekNepieciešamības gadījumā šajos bērnudārzos darbosies dežūrējošās grupas, kas uzņems pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamos no pirmsskolas izglītības iestādēm “Auseklītis”, “Kāpēcītis”, “Zvaigznīte” filiāles.
Pilnu slēgto iestāžu sarakstu skatīt te: jekabpils.lv

/Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors U. Skreivers/


trešdiena

Uzvedums "Ziemas pasaka"

 Balta gaisma no apsnigušiem jumtiem iespīd istabā.
 Šajā gaismā ir kāds atspīdums no manas bērnības dienām, kas viegli aizkustina mani.
 Sirdi apņem maigs ziemas prieks. 
Es sāku atcerēties, kā toreiz bija.

Ielūkojies jaunajā galerijā, kā savu "Ziemas pasaku" uzbūra lielie un mazie Kāpēcēni : galerija te!