svētdiena

Advente


Novembris atvadās to sajūt ik dvēsele,
Adventes vainagā svecīti dedzot,
Tumšāko laiku svētam ar gaismu,
Sirds visu jūt - redz maigu un drošu.

Un prieku tai nes zeltainā mirdzumā,
Lai ar mīļumu spētu šai pasaulē uzziedēt,
Lai esam mēs bagāti un spējam rast prieku,
Lai esam mēs stipri un spējam piedot,
Lai esam mēs gaiši un starojam citiem.

Ir atkal laiks, kad sveces staro mājā
ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Klāt atkal laiks, kad sveces aizsāk runāt
un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas.

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus –
to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču ziediem,
Plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks.

Saticīgu Adventes laiku jūsmājās novēl

 p.i.i. “Kāpēcītis” kolektīvsceturtdiena

Lāčplēšā diena

 Lāčplēša diena ir kopīgiem spēkiem – karavīru, brīvprātīgo, sieviešu, jauniešu, politiķu, ierēdņu utt. – gūtas UZVARAS piemiņas diena. 1919. gada 11. novembrī tika gūta uzvara ne tikai pār pretinieku – pulkveža Pāvela Bermonta komandēto Rietumu brīvprātīgo armiju Rīgā, bet arī pār neticību saviem spēkiem, neticību savas valsts nākotnei un neatkarībai.

Kā pastāstīt bērnam par Lāčplēša dienu? Smelies idejas te: Kas ir Lāčplēša diena?
Atbalsts ēdināšanai

 28.oktobrī Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemti divi lēmumi par atbalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.

Ar nosacījumiem un noteikumiem, kas nepieciešami, lai saņmetu atbalstu var iepazīties šeit:  Atbalsts izglītojamo ēdināšanai