pirmdiena

Pieredzes apmaiņa

Katrs mirklis ko dzīvojam ir piesātināts ar lietām ko mēs iepazīstam no jauna, katra lieta ir pārsteigumu pilna un tas ļauj mums mācīties no apkārtējās pasaules katru dzīves mirkli.

Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgelis par pieredzi saka tā: "Pieredzes princips ietver bezgalīgi svarīgo noteiksmi – lai varētu pieņemt un atzīt par patiesu kādu saturu, cilvēkam pašam tajā jāpiedalās." 
Pie mums "Kāpēcītī" ciemiņus uzņemam ar prieku, labprāt dalāmies ar savu pieredzi un uzklausām kolēģus. Martā pie mums viesojās Jēkabpils pamatskolas skolotāji, lai iepazītos ar bērniem, kas nākamgad dosies uz skolu. Šī tikšanās vienmēr ir sirsnīga, skanīga un mazajiem "kāpēcēniem" satraucoša. 
Tāpat veiksmīgi noritēja metodiskās apvienības pieredzes seminārs novada sporta skolotājiem par kompetenču pieeju sporta nodarbībās.
otrdiena

Meteņi

Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas un kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi. Jāteic, ka esam nepelnīti piemirsuši šo svētku dienu, kas cilvēkus modina no ziemas miega, lai uz kopā modinātu dabu un sāktu gaidītu pavasara saulīti. 

"Kāpēcītī" ļoti gaida pavasari, tādēļ ar jautrām dejām un skanīgām dziesmām, ciemos tika izsaukts pats Metenis, kurš kopā ar balto kazu, sportisko zaķi un pelīti modināja pavasari. Kopīgās rotaļās tika saritināts saules kamols un izpurināti kažokos savāktie ziemas putekļi! Pilna foto galerija šeit!Februāris "Kāpēcītī"


Draudzība ir dāvana,
Par kuru atlīdzību neprasa,
To nevar ne nopirkt, ne pārdot,
Bet var saņemt par velti -
Bezgala daudz vai nemaz...

Tieši tādēļ 14.februārī "Kāpēcītī" valdīja sarkanā - mīlestības krāsa, jo mums patīk draudzēties! Lielam ar lielu, mazam ar mazu un lielam ar mazu tāpat!! Vienojoties skanīgās dziesmās un jautrās dejās, smaidījām un dalījāmies ar labo omu tā, lai pietiek līdz pavasarim!


Brīnumi ir acumirklīgi, tos nav iespējams izsaukt,
 taču tie atnāk paši, – parasti pašā neiedomājamākajā brīdī
 un pie tiem, kuri tos vismazāk gaida.

Februārī mūsu pirmsskolas iestādē viesojās mobilais planetārijs. Telpisko efektu zem zvaigžņotām debesīm rada milzīgs piepūšamais kupols, kurā ieejot, bērni varēja noskatīties multiplikācijas filmu par debesu ķermeņiem un dabas parādībām. Bērni ar lielu interesi vēroja zvaigžņotās debesis, Sauli un Mēnesi, krāsaino varavīksni, kā arī citus debesu objektus.