ceturtdiena

Darba kārtība no 21.oktobra

Saistībā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos. 

    Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādēs Izglītības un Zinātnes ministre Anita Muižniece teic: Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpinās klātienē dežūrgrupās tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Ņemot vērā, ka laika periodā līdz 14. novembrim daļa ģimeņu varēs nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu mājās, iespējams mazāks izglītojamo skaits grupās – šādos gadījumos pieļaujama to apvienošana vienas izglītības iestādes ietvaros, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas sastāva nemainību.
Lai optimizētu grupu skaitu, pirmsskolas izglītības iestāde var apzināt bērnu vecākus, lai noskaidrotu iespējas nevest bērnu uz bērnudārzu līdz 14.novembrim, taču izglītības iestādes vadībai nav tiesību pieprasīt apliecinājumus par to, ka bērna likumiska pārstāvis kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās.
Pirmsskolas izglītības iestādei jāsniedz atbalsts tiem obligātās pirmsskolas izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri mācīsies attālināti, piemēram, nosūtot uzdevumus pildīšanai mājās.

Arī "Kāpēcīša" kolektīvs aicina vecākus izvērtēt atbildīgi pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību šajā laikā !

Pilnu ministres paziņojumu lasiet šeit

otrdiena

Aktuāli


STOP 4-7

Pavasarī aicinājām visus interesentus pieteikties programmai STOP4-7 (par to, kas tas ir, LASĪT TE), ņemot vērā, ka pavasarī netika nokomplektēta grupa, šobrīd atkal ir iespēja pieteikties pie savas grupas skolotājām vai rakstā norādītajā e pastā . pasteidzies, jo vietu skaits ir ierobežots!!!