ceturtdiena

Mūzikas skolas koncerts

     28.martā ar koncertu "Ceļojums mūzikas pasaulē" Kāpēcītī viesojās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Bērni iepazinās ar dažādiem mūzikas instrumentiem un to skanējumu. Koncertā uzstājās  arī bijušie "kāpēcēni", par ko bija vislielākais prieks. Ar skaļiem aplausiem un ovācijām bērni uzņēma katru priekšnesumu. Paldies mūsu mūzikas skolotājai Ivetai Serkovai par sarīkoto koncertu!