piektdiena

Lekcija par drošību

 

PII "Kāpēcītis" audzēkņi pašvaldības policijā apmeklē 

lekciju par drošību ziemā


Jēkabpils novada Pašvaldības policijā notika lekcija par drošību. Lekciju vadīja trīs Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolēni, no kuriem viens bija pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" bijušais audzeknis, tieši tāpēc tika izvēlēts uzrunāt šīs pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvjus.

Novadīt pasākumu Jēkabpils 3.vidusskolas skolēniem tika uzdots sociālo zinātņu priekšmetā. Uz lekciju ieradās PII "Kāpēcītis" sagatavošanas grupa - 25 sešgadnieki. Pēc lekcijas Pašvaldības policija pārbaudīja mazo modrību, uzdodot kontroljautājumus par dzirdēto, kā arī parādīja policijas darbinieku ekipējumu, dienesta auto un izveda ekskursijā pa policijas iecirkni. Katram bērniņam tika uzdāvināta atstarojošā veste, lai bērni būtu redzami tumšajā diennakts laikā. Pasākums bija izdevies!