pirmdiena

#atbalsts Ukrainai

 Miers sākas ar tevi! Tādēļ paužot atbalstu Ukrainas bērniem un viņu ģimenēm arī Kāpēcīša pavasara darbos, logu un telpu rotājumos, domās un sirdīs iedegās dzelteni zilā karoga krāsās. Mēs esam par mieru visā pasaulē, par laimīgām, smaidošām un mīlošām ģimenēm!


Dievs sargi mūs no vētras šīs,
Dievs sargi mūsu Latviju,
Jo pār Tevi citas varas nav,
Kas liktu vētrai postīt mūs.

Dievs sargi mūs no šaubām šīm,
Dievs sargi mūsu Dvēseli,
Jo pār Tevi citas varas nav,
Kas dotu mieru Dvēselei!