trešdiena

Pašvaldības lēmums

 Jēkabpils novada pašvaldības 23.12.2021. lēmuma Nr.538 "Par ēdināšanas izmaksām pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs" 2.punkts nosaka , ka :

 No 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam nodrošināt brīvpusdienas izglītojamajiem Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestrādēs un izglītojamajiem, kuri apmeklē skolas, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu.


Ar pilnu lēmumu var iepazīties šeit:     >>>