piektdiena

Papildinfo vecākiem

 Sakarā ar darbinieka saslimšanu, p.i.i. "Kāpēcītis" 1., 2. un 7.grupai noteikta mājas karantīna no 27.11.2020. līdz 7.12.2020 (ieskaitot)