svētdiena

Miķeļdiena

 Slauku savu pagalmiņu,
Miķeļdienu gaidīdama;
Kad atnāca Miķeļdiena,
Sviežu slotu sētmalē.
Arī Kāpēcīša pagalmā Miķeļdienas rītā visi darbi bija nolikti malā, lai vienotos kopīgās dziesmās, rotaļās un dejās, ievērojot drošu distanci starp grupām! Mēs ticam, ka pozitīvs noskaņojums, dzīvesprieks un smaidi mūsu sejās, ir vislabākās zāles pret visām kaitēm! Tāpēc sakām lielu PALDIES mūsu skanīgajām skolotājām Anitai un Ivetai par jaukajiem svētkiem!