pirmdiena

Precizējumi par pirmsskolām!

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums katru nedēļu, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu

Bērnudārzos strādās dežūrgrupiņas!!!
Aktuāls jautājums ir kā Jēkabpilī strādās pirmsskolas izglītības iestādes jeb bērnudārzi. Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis sacīja, ka saskaņā ar ministru kabineta lēmumu pirmsskolas izglītības iestādēm jānodrošina dežūrgrupiņu darbs. Bērnu pieskatīšana jānodrošina tikai tajos gadījumos, kas vecāki nevar to izdarīt darba dēļ. Tas ir vienīgais nosacījums, kad ārkārtas situācijas laikā vecāki var vest bērnus uz bērnudārzu. No pirmdienas bērnudārzu darbinieki apzinās vecākus un maksimāli samazināts bērnu skaits, kurus ved uz bērnudārzu. Tāpēc uz ārkārtas situācijas laiku tiks samazināts bērnudārzu darbinieku skaits. Guntars Gogulis norādīja, ka bērnudārzi strādās dežūrgrupu režīmā. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem ir dotas pilnvaras kritiski izvērtēt šos jautājumus un neuzņemt bērnus, ja zināms, ka vecāki tos var pieskatīt. Guntars Gogulis norādīja: “Ir neformāla informācija, ka daudziem bērniem vecāki nestrādā algotu darbu, bet bērni uz bērnudārzu tiek vesti, lai uz dienu dabūtu tos prom no mājām. Šādus gadījumi šajā situācijā netiks atbalstīti, šajos gadījumos vecākiem jānodarbojas ar savu konstitucionālo pienākumu - bērnu audzināšanu.”