trešdiena

Tikšanās

21.01.2020. PII "Kāpēcītī" tikās Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  vadītāju vietnieki izglītības jomā un Jēkabpils pamatskolas direktore un direktoru vietnieki izglītības jomā, lai risinātu pēctecības nodrošinājumu Kompetenču ieviešanas nodrošināšanai pirmsskola - sākumskola.

Pirmsskolas skolotājas Baiba Lauva, Elīna Pelše, Inguna Antra Stahovska un Elita Gercāne rādīja atklāto vērojumu kā tiek ieviesta jaunā pieeja bērnu apmācībā.

Mūzikas skolotāja Anita Gavare kopā ar "Zivtiņu'' grupas bērniem un skolotājām Daci Kokoreviču, Initu Zaharevsku parādīja performanci "Sniega meklējumos"

Notika diskusija par bērnu vērtēšanas kritērijiem, par pēctecības nodrošinājumu. Diskusijā piedalījās arī Izglītības nodaļas darba speciāliste Ilona Skrode.