pirmdiena

Mārtiņdiena

VISI SAKA, VISI SAKA:

MĀRTIŅDIENA, MĀRTIŅDIENA!

KAUT VARĒTU MĀRTIŅDIENU

AIZ AUSĪM NOTURĒT!

Diemžēl aiz ausīm Mārtiņdienu noturēt nevar, taču to var jautri svinēt, ejot ķekatās un rotaļās, dziedot, dancojot un minot mīklas, ko mazie Kāpēcēni ar prieku arī darīja, 7.novembrī ieskandinot šos latviešu paražu svētkus!
Simboliski, pēc Mārtiņdienas ir vārti vaļā ziemai, arī mēs pamazām gatavojamies Ziemassvētkiem, jo tie ir mūsu mīļākie un gaidītākie svētki!!!