pirmdiena

Pieredzes apmaiņa

Katrs mirklis ko dzīvojam ir piesātināts ar lietām ko mēs iepazīstam no jauna, katra lieta ir pārsteigumu pilna un tas ļauj mums mācīties no apkārtējās pasaules katru dzīves mirkli.

Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgelis par pieredzi saka tā: "Pieredzes princips ietver bezgalīgi svarīgo noteiksmi – lai varētu pieņemt un atzīt par patiesu kādu saturu, cilvēkam pašam tajā jāpiedalās." 
Pie mums "Kāpēcītī" ciemiņus uzņemam ar prieku, labprāt dalāmies ar savu pieredzi un uzklausām kolēģus. Martā pie mums viesojās Jēkabpils pamatskolas skolotāji, lai iepazītos ar bērniem, kas nākamgad dosies uz skolu. Šī tikšanās vienmēr ir sirsnīga, skanīga un mazajiem "kāpēcēniem" satraucoša. 
Tāpat veiksmīgi noritēja metodiskās apvienības pieredzes seminārs novada sporta skolotājiem par kompetenču pieeju sporta nodarbībās.