pirmdiena

Gribam būt veseli

4.decembrī "Kāpēcīša"sporta zālē aktīvi rosījās vecāko grupiņu (5 un 6 gadi) bērni.

 Pasākuma mērķis: popularizēt fizisko aktivitāšu pozitīvo nozīmi veselības uzturēšanā.Nodarbība sākas ar iesildīšanos, kur organisma funkcionālā sistēma tika sagatavota turpmākajam darbam. Galvenajā daļā bērni veica šķēršļu joslu. Šķēršļu joslā tika iekļauti vingrinājumi, kas veicināja skriešanas, lēkšanas, rāpošanas, izlīšanas, līdzsvara, koordinācijas pamatprasmju nostiprināšanu un attīstīšanu. Nodarbības beigās tika pārbaudītas bērnu reakcija ātrums un uzmanība.