svētdiena

Arodbiedrības balva

P.i.i. "Kāpēcītis" arodbiedrība atzīta par "Labāko arodbiedrību 2018.gadā"


Esam gandarīti par augsto LBAS novērtējumu un iespēju 2.novembrī piedalīties apbalvošanas ceremonijā.Mūsu iestādes arodbiedrībā ir 46 biedri. Katru gadu tiek organizētas ekskursijas pa Latvijas skaistākajām pilsētām. Kopīgi tiek svinētas biedru jubilejas. Katru gadu piedalāmies LIZDA organizētajos sporta svētkos. Kolektīvs ir draudzīgs, saliedēts. Ja ir nepieciešama palīdzība grūtos dzīves brīžos-  tā tiek sniegta. Pabalsti operāciju vai ilgstošas slimības gadījumā, 1.pakāpes radinieku nāves gadījumā arī tiek sniegts finansiāls atbalsts. Visi arodbiedrības biedri ir apdrošināti traumu gadījumā.Ziemassvētkos tiek sveikti mazie arodbiedrības biedru bērni, tiek sveikti bērni, kuri absolvē 9.klasi un 12.klasi. Uzskatām, ka kopīgie pasākumi palīdz saliedēt kolektīvu. Tikai kopīgā darbā var būt labs rezultāts!
Arodbiedrības priekšsēdētāja 
Inguna Antra Stahovska


Tam, kurš grib iepriecināt citus,
Ir jānes sevī prieks.
 Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu,
Ir jānes sevī uguns.
Tam, kurš grib palīdzēt,
Ir jābūt piepildītam ar mīlestību.
Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru,
Ir jārod miers savā sirdī."
(Fils Bosmans)
Foto: Kaspars Racenājs. 
Pilna foto galerija pieejama šeit