trešdiena

Par mums

"Kāpēcītī" ir nodrošināta estētiski pievilcīga vide, kas piesaista bērnus un rosina tos darboties.Galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. Iestādē nodrošināta vide, gan telpās, gan laukumā, kurā bērns darbojoties un rotaļājoties patstāvīgi un pedagogu vadībā iepazīst, izpēta, atdarina, vingrinās, secina, mācās dzīvei nepieciešamās darbības.