Grupas

Pirmsskolas izglītības iestādē "Kāpēcītis"darbojas 12 grupiņas: visās grupiņās ir nodrošināta pievilcīga estētiskā vide, drošība un bērnu vecumposmam atbilstoša mācību un rotaļu vide.Pirmsskolas skolotājas: Ramona Marmoka un  Ivita Višņevska
Auklīte Līga Karaseva

Pirmsskolas skolotājas: Svetlana Sasko un Beāte Liepiņa Dandena
Auklīte: Sandra Kuleša

Pirmsskolas skolotājas: Elīna Pelše un Ludmila Kačanovska
Auklīte: Inese Šukevica

Pirmsskolas skolotājas: Inguna Antra Stahovska un Elita Gercāne
Auklīte: Rasma Robežniece

Pirmsskolas skolotājas: Ilze Toča un Zane Žukova
Auklīte: Inese Kalniņa

Pirmsskolas skolotājas: Lāsma Voitiņa un Baiba Lauva
Auklīte: Sarmīte Lauva

Pirmsskolas skolotājas: Anželika Ašaka un Sarmīte Strautiņa
Auklīte: Stella Skurjate


Pirmsskolas skolotājas: Lidija Gulbinska un Skaidrīte Čebotarjova
Auklīte: Mārīte Andrijevska
Pirmsskolas skolotājas: Jeļena Lukašonoka un Ligita Sondore
Auklīte: Ruta Ruzga

Pirmsskolas skolotājas: Marika Vītola un Vēsma Vīksna
Auklīte: Vineta Saveļjeva

Pirmsskolas skolotājas: Anita Antonova un Ilze Līdaka
Auklīte: Irēna Kalniņa
Pirmsskolas skolotājas: Inita Zaharevska un Dace Kokoreviča
Auklīte: Janīna Cibuļska