Kontakti


Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis":


 Iestādes vadītāja :  +371 22319554

kapecitis@edu.jekabpils.lv
janina.anspoka@edu.jekabpils.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā : + 37129510407

ineta.aizporiete@edu.jekabpils.lv

Pirmsskolas un skolu māsa : +371 29617849

rudite.bite@edu.jekabpils.lv

Saimniecības pārzinis : +37129611529

ausma.medere@edu.jekabpils.lv